Nadzor potrošnje energije

Kategorija:

OPIS PROIZVODA

 • nadgledanje potrošnje energije i otkrivanje potencijalnih gubitaka energije
 • kontrola u stvarnom vremenu na temelju zadanih vrijednosti sustava
 • pružanje povratnih informacija krajnjim korisnicima
 • brzo i učinkovito dodavanje novih mjernih mjesta

Grafički i numerički prikaz električnih veličina u stvarnom vremenu na grafičkom panelu:

 • fazni napon
 • linijski napon
 • struja
 • frekvencija
 • faktor snage
 • prividna snaga
 • djelatna snaga
 • jalova snaga
 • energija

Mogućnost nadogradnje sustava za mjerenje i prikaz ostalih fizikalnih veličina (protok, temperatura, razina itd.).