Industrije

Industrija hrane i pića

Industrija hrane i pića, poznata kao „food & beverage industry“, obuhvaća više grana industrija koje se svode pod zajednički pojam.

U industriji hrane i pića postoje visoki zahtjevi za kvalitetom i brzinom te praćenjem proizvoda. Sukladno tome rastu svakodnevni izazovi za automatizaciju cijelog procesa. Sinkronizacija pojedinih specifičnih strojeva velik je pothvat za svakog proizvođača. Konstantnim ulaganjima u nove tehnologije i sinkronizacijom postiže se bolja produktivnost i kvaliteta te se smanjuje količina zastoja. Jedan od važnijih čimbenika u kontroli procesa je i provjera čistoće i kvalitete ambalaže radi sprječavanja stranih tijela u ambalaži, a na kraju i provjera popunjenosti transportne ambalaže.

Našim dugogodišnjim iskustvom nudimo Vam različita rješenja za optimizaciju i poboljšanje procesa poput:

 • automatizacije i sinkronizacije sustava
 • sustave za praćenje proizvodnje u realnom vremenu
 • automatske sustave preventivnog održavanja
 • kontrolu kvalitete pomoću industrijskih kamera sa visokorazvijenim algoritmima.
Industrija hrane i pića
Vode

Vode

U današnje vrijeme sve više vremena pridaje se kontroli kvalitete voda. U tu kategoriju spadaju čiste vode te otpadne vode koje se ispuštaju u okoliš.

Voda je najvažnija tvar u ljudskom organizmu te je potrebna svakom živom biću. Važan zadatak je osigurati kvalitetu vode za piće i industrijske potrebe kao baze za proizvodnju ili ispiranje. Konstanto automatsko praćenje kvalitete vode omogućuje korisniku brzu reakciju kako bi voda bila uvijek unutar zadanih parametara. S obzirom da voda koja se priprema za određeni proces postaje u jednom dijelu i otpadna voda, potrebno je uložiti određene napore u pročišćavanju iste kako bi se sigurno vratila u okoliš, ne narušavajući postojeći ekosustav.

U suradnji sa našim partnerima, nudimo Vam automatizaciju te kompletna rješenja za pripremu čiste vode, demi – vode, ali isto tako i obrade otpadnih voda. Uz najnovije tehnologije mjerenja i prikupljanja podataka iz mjernih uređaja, kompetentni smo u ponudi automatiziranih rješenja koja osiguravaju traženu kvalitetu i kapacitete.

Industrija keramike

U prošlosti je keramika bila rezervirana za posuđe te razne sanitarije. Razvojem tehnologije keramika se u današnje vrijeme koristi u, za ono vrijeme, nevjerojatnim primjenama koju susrećemo u svakodnevnom životu.

Medicina, autoindustrija, svemirski programi te industrije raznih tipova koriste keramičke komponente zbog svoje iznimne čvrstoće, preciznosti te otpornosti na trenje. Porastom zahtjeva, industrija keramike svakodnevno proširuje svoja područja i zahtijeva izrazito visoku kontrolu kvalitete zbog specifičnosti u procesima proizvodnje keramičkih komponenti. Jedinstvena osjetljivost u pojedinom proizvodnom procesu keramike predstavlja izazov i za same proizvođače materijala, ali i za  proizvođače strojeva i linija za proizvodnju komponenti.

Našim dugogodišnjim iskustvom u keramičkoj industriji, postali smo vrlo važan partner u sljedećim segmentima:

 • unapređenju procesa
 • izradi strojeva po narudžbi
 • kontroli kvalitete industrijskim kamerama za iznimno precizna mjerenja
 • praćenju proizvodnje
 • sustavima za mjerenja u području elektro-keramike
 • ostalim potrebama koje iziskuju proizvodni procesi keramike.
Industrija keramike
Industrija poluvodica

Industrija poluvodiča

Industrija poluvodiča je jedna od najraširenijih industrija što se primjene u svakodnevnom životu tiče. Uređaji koje koristimo u svakodnevnom životu sadržavaju tiskane pločice u kojima se nalaze razne poluvodičke komponente.

Zahtjevi za kvalitetom pri izradi komponenti u poluvodičkoj industriji rastu iz dana u dan. S obzirom na veličine komponenti koje se svakom generacijom smanjuju te količine koje su potrebne za sastavljanje jednog sklopa, ta grana industrije zahtijeva brze sustave kontrole kvalitete poput:

 • mjerenja dimenzija
 • otkrivanje raznih nečistoća
 • električna mjerenja (otpora, kapaciteta, frekvencije i sl.)
 • sustava za manipulaciju i pakiranje za isporuku.

Provedbom primijenjenih pristupa u poljima kao što su računalni vid te robotika, ali i kombiniranju svih najnovijih tehnologija za manipulaciju proizvodima i mjerenja, ističemo se kao najoptimalniji izbor za unapređenje postojećih sustava i izradu cjelovitih rješenja za poboljšanje kvalitete te ubrzanje postojećih procesa.

Autoindustrija

Autoindustrija obuhvaća iznimno široko područje raznih djelatnosti. To je jedan veliki lanac koji obuhvaća sve, počevši od kopanja rude do gotovog automobila na kraju lanca. Ukratko – autoindustrija pokreće svijet.

S obzirom na visoke zahtjeve koje autoindustrija propisuje, vezano za ulaznu i izlaznu kontrolu proizvoda te smanjenje količine zastoja, ova industrija se vrlo brzo okreće ka implementaciji novih tehnoloških rješenja usko vezanih za Industriju 4.0, za koju bismo mogli reći da je pokrenuta s te strane. Svakodnevnim unapređenjima te integracijom tehnologija koje su prije bile nezamislive u automobilima, autoindustrija otvara vrata rješenjima koja su bila dijelovi znanstveno fantastičnih filmova. Električno pogonjeni automobili mijenjaju svijet te zahtijevaju razvoj drugačijih komponenti i drugačiji pristup.

Od samih početaka, dio smo autoindustrije. Stalnim razvojem i ulaganjima u stjecanje novih znanja, kao i ovladavanjem raznih tehnologija te skupljenim iskustvom radom u prethodno navedenim industrijama, mi smo potpuni izbor za Vas. Integracija sustava na kojima se temelji Industrija 4.0 su naša svakodnevica i budućnost.

Autoindustrija