PROIZVODI

Stroj za testiranje proizvoda

  • Ulazni šaržer koji sadrži više slojeva operater stavlja na mjesto čekanja
  • Stroj uvlači šaržer na poziciju uzimanja
  • Kamera visoke rezolucije detektira poziciju proizvoda te definira koordinate za Robota 1 koji uzima proizvod i stavlja ga u okretni stol
  • Na okretnom stolu vrši se mjerenje struje proizvoda preko izvora 1000V/30A DC
  • Robot 2 prema zadanom programu uzima proizvod i ostavlja ga u izlazni šaržer ili izbacuje u spremnik za loš proizvod zavisno o rezultatu mjerenja
  • Stroj koristi šaržere koji se isprazne na ulazu kao izlazne šaržere te se tako smanjuje potreba za dodatnim pomoćnim materijalom

PERFORMANSE:

Brzina: 1.5 sek/proizvod
Operatera: 0.25
Mjerna mjesta: Max 2
Izmjena vrste proizvoda: <5 min
Arhiviranje: Procesne vrijednosti, alarmi, operateri, pritisnute tipke itd.
Dodatno: Sustav prventivno održavanje