PROIZVODI

Prikupljanje procesnih podataka

U današnje vrijeme traže se uštede na svakom koraku. ASEMO sustav za prikupljanje procesnih podataka pomaže upravljačkoj strukturi u utvrđivanju mogućih mjesta za uštedu tako da se prikupljaju i arhiviraju svi relevantni podaci s stroja/linije/tvornice te se u realnom vremenu obrađuju na zadani način i kao takvi se prikazuju određenoj strukturi tvrtke s tim da su svi podaci vremenski sinhronizirani. Bitno je napomenuti da svi sektori barataju istim podacima samo je prikaz i proračun bitno drugačiji. Proračuni i korelacije između pojedinih podataka definira krajnji korisnik tako da izvođač radova ne mora ulaziti u eventualne poslovne tajne naručitelja.

Standardni moduli za pregled podataka:

OTM – modul za održavanje i tehniku

  • Sadrži prikaze digitalnih i analognih signala u vremenu

TM – modul tehnologija

  • Sadrži proračunate vrijednosti procesa (temperature, protoke itd.)

PM – modul planiranje

  • Sadrži prikaz o proizvedenim količinama u vremenu

MM – Modul manager

  • U prvom planu je semafor (zeleno, žuto, crveno) te obavijesti e-mailom/sms-om
  • Sve ostalo navedeno u gornjim modulima tj. prema specifičnim zahtjevima

Primjer:

Na liniju za punjenje spojen je ASEMO sustav za prikupljanje podataka. Snimaju se signali sa induktivnih senzora, optičkih senzora, frekventnih regulatora, mjerača protoka, raznih analizatora itd. Modul održavanja i tehnike prikazuje rad stroja u tehničkom smislu tj. dali su odzivi senzora u zadanim vremenima, dali stroj radi ili se pojavljuju devijacije u radu (povećana potrošnja struje itd.) – Istovremeno Modul tehnologija na istim podacima prikazuje količinu napunjenih spremnika, prati kvalitetu robe itd. – Modul planiranja prati izvedivost planirane proizvodnje te na temelju višednevnog rada vidi prostor za povećanje proizvodnje i podizanje kvalitete – Modul Manager prema zadanom planu ako ne želi ne mora gledati ništa jer će ga sustav sam obavijestiti ukoliko dolazi do mogućeg podbačaja ili devijacije u radu (pop-up prozor, mail, sms) iako može vidjeti sve gore navedeno.